ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ปีงบประมาณ 2563ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ปีงบประมาณ 2563

2  ก.พ. 2564
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ปีงบประมาณ 2563