ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64097007890ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64097007890

27  ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64097007890