ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64097007890ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64097007890