บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงและชุดน้ำยาสกัดสารพันธุกรรมด้วยเบริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงและชุดน้ำยาสกัดสารพันธุกรรมด้วยเ

27  ส.ค. 2564