ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (RT-PCR จำนวน 1 เครื่อง)ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (RT-PCR จำนวน 1 เครื่อง)

20  ส.ค. 2564