ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา จำนวน 3 รายการ เลขที่โครงการ 64077480950ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา จำนวน 3 รายการ เลขที่โครงการ 64077480950

30  ก.ค. 2564
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา จำนวน 3 รายการ เลขที่โครงการ 64077480950

ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา จำนวน 3 รายการ


TOR (งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ศวก.ที่ 12 สงขลา จำนวน 3 รายการ)


ราคากลางงานงานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ศวก.ที่ 12 สงขลา จำนวน 3 รายการ


ปร.4,5,6 (งานปรับปรุงทาสีภายนอกบ้านพักข้าราชการ จำนวน 13 หลัง)


ปร.4,5,6 (งานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ จำนวน 13 หลัง)


ปร.4,5,6 (งานซ่อมเเซมปรับปรุงทางเท้าด้านหน้าและด้านข้างอาคารสำนักงานรวมทั้งฝาปิดคูระบายน้ำ จำนวน 1 งาน)