ติดต่อเราศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา กระทรวงสาธารณสุข

  ที่อยู่ : 616/1 หมู่ 2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100

  โทรศัพท์ : 0-7433-0211,0-7433-0277     แฟกซ์: 0-7433-0215

  E-mail : songkhla@dmsc.mail.go.th

www.facebook.com/rmscsongkhla    Line ID : @328jchae

คลิ๊กกรอกแบบฟอร์มรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ