27  ส.ค. 2564
บริษัท โรงสีข้าวจรินทร์ จันทร์แก้ว(โกไข่) สนับสนุนอาหารและน้ำดื่ม
27  ส.ค. 2564
ขอขอบคุณ ชมรมผู้สูงอายุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
27  ส.ค. 2564
บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงและชุดน้ำยาสกัดสารพันธุกรรมด้วยเ
9  มิ.ย. 2564
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
19  เม.ย. 2564
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ความเสี่ยงทุจริตโครงการฯ
19  เม.ย. 2564
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564
27  ส.ค. 2564
ยินดีต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12
16  เม.ย. 2564
BIG CLEANING DAY 2564
16  เม.ย. 2564
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์
16  เม.ย. 2564
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
16  เม.ย. 2564
พัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
16  เม.ย. 2564
วันที่ 10 มีนาคม 2564 เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครบรอบ 79 ปี

 

 • ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 10  ก.ย. 2564
 • ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู 8  ก.ย. 2564
 • ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงเวลา และรายละเอียดการเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานกระท 1  ก.ย. 2564
 • ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง เลื่อนกำหนดวัน เวลา เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานกระทรวงสาธารณสุขท 27  ส.ค. 2564
 • ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 25  ส.ค. 2564
 • ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 6  ส.ค. 2564
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564 9  ต.ค. 2564
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564 14  ก.ย. 2564
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 16  ส.ค. 2564
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2564 14  ก.ค. 2564
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2564 23  มิ.ย. 2564
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564 12  พ.ค. 2564
 • Calendar


  เครือข่ายประชาสัมพันธ์


  Poll

  web polls
  ตำแหน่งที่ตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา

  Stats

  besucherzähler blog


  LINE Official RMSC 12 Songkhla