9  มิ.ย. 2564
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
19  เม.ย. 2564
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ความเสี่ยงทุจริตโครงการฯ
19  เม.ย. 2564
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564
19  เม.ย. 2564
ผลตามแผนป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ ศวก.ที่ 12 สข ปี 2563 รอบ 12 เดือน
19  เม.ย. 2564
รายงานผลการดำเนินการตามป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ปี 2564 รอบ 6 เดือน
19  เม.ย. 2564
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต 2564
16  เม.ย. 2564
BIG CLEANING DAY 2564
16  เม.ย. 2564
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์
16  เม.ย. 2564
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
16  เม.ย. 2564
พัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
16  เม.ย. 2564
วันที่ 10 มีนาคม 2564 เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครบรอบ 79 ปี
8  ก.พ. 2564
25 ม.ค. 64 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ

 

 • ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (คนพิการ) 2  ธ.ค. 2563
 • ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (คนพิการ) 27  พ.ย. 2563
 • ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (คนพิการ) 10  พ.ย. 2563
 • ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา เรือง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 26  พ.ค. 2563
 • ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา เรื่อง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู้ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 22  พ.ค. 2563
 • ประกาศกรมวิทย์ฯ เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์) 24  ม.ค. 2563
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564 12  พ.ค. 2564
 • รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน 20  เม.ย. 2564
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564 10  เม.ย. 2564
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 10  มี.ค. 2564
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564 15  ก.พ. 2564
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563 13  ม.ค. 2564
 • Calendar


  เครือข่ายประชาสัมพันธ์


  Poll

  web polls
  ตำแหน่งที่ตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา

  Stats

  besucherzähler blog


  LINE Official RMSC 12 Songkhla