18  ธ.ค. 2563
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตประจำปี 2564
21  ก.ค. 2563
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา ขอขอบพระคุณ ท่านอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
15  พ.ค. 2563
รายงานความเสี่ยงประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน
15  พ.ค. 2563
ประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริต
7  พ.ค. 2563
30 เมษายน 2563 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ตรวจเยี่ยม จังหวัดสงขลา
7  พ.ค. 2563
30 เมษายน 2563 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยม จ.สงขลา
5  ม.ค. 2564
วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา เป็นประธานเปิดร้านค้าสวัสดิการฯ
18  ธ.ค. 2563
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
18  ธ.ค. 2563
5 ธันวาคม 2563 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
15  ธ.ค. 2563
5 ธันวาคม 2563 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
15  ธ.ค. 2563
18 พฤศจิกายน 2563 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
15  ธ.ค. 2563
14 พฤศจิกายน 2563 พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"

 

 • ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (คนพิการ) 2  ธ.ค. 2563
 • ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (คนพิการ) 27  พ.ย. 2563
 • ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (คนพิการ) 10  พ.ย. 2563
 • ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา เรือง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 26  พ.ค. 2563
 • ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา เรื่อง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู้ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 22  พ.ค. 2563
 • ประกาศกรมวิทย์ฯ เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์) 24  ม.ค. 2563
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563 13  ม.ค. 2564
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 15  ธ.ค. 2563
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563 11  พ.ย. 2563
 • ยกเลิกใบเสร็จรับเงินในราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3  พ.ย. 2563
 • รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 21  ต.ค. 2563
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 14  ต.ค. 2563
 • Calendar


  เครือข่ายประชาสัมพันธ์


  Poll

  web polls
  ตำแหน่งที่ตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา

  Stats

  besucherzähler blog


  LINE Official RMSC 12 Songkhla